+86 13541016684Mon. - Fri. 10:00-22:00

Aliyun Config

  • 如何使用Aliyun Config

    Aliyun Config Aliyun Config就和其名字一样管理Aliyun的各种资源的配置信息及更改信息的服务。而Aliyun CloudTrail管理Aliyun API调用信息,无法管理Aliyun资源的状态变化。使用Aliyun Config可简单实现Aliyun资源的配置履历管理及配置管理。 Aliyun Config是检测到该Aliyun账户的Aliyun资源发生变化时进行通知(使用SNS),并把变更履历保存到Aliyun S3。 创建Aliyun Config 创建Aliyu...

    Continue reading »